servicescolor.png

גמישות.

הפנייה לשירות משפטי גמיש יכולה לנבוע מסיבות מגוונות, בדגש על צורך בעו"ד בתחום התמחות שהמשרד אינו מתמקצע בו, עו"ד המוסמך בסמכות שיפוט שונה או הדובר שפה זרה, צורך בעו"ד עבור עומס נקודתי, עריכת מחקר משפטי, מעבר על מסמכים או ראיות בתיק רחב היקף, ניסוח מסמכים, עריכת פטנטים, החלפת עורך דין בחופשה ארוכה או בחופשת לידה, ועוד.

LawFlex מחזיקה מאגר עורכי דין עצמאיים מוכשרים, המאפשר לכם להגדיל באופן זמני את כוח העבודה שלכם ללא צורך במשאבים נרחבים.

 
 
 

סקירת מסמכים

סקירה, ניתוח והסקת מסקנות של מסמכים משפטיים נרחבים.
 

E-Discovery

סקירה והכנת מסמכים ברמה גבוהה באנגלית ובשפות זרות נוספות.
 

בדיקת נאותות

סקירה וניתוח של מסמכים משפטיים ועסקיים, הכנת דו"חות בדיקת נאותות.
 
 
 

העולם המסחרי

עורכי הדין שלנו בעלי שנות ניסיון רבות ממשרדים מובילים ויכולים לסייע בסקירת סוגיות חוזיות מסחריות וכתיבת חוזים בכל רמות המורכבות, בעברית והן באנגלית.
 

מתן חוות דעת וייעוץ משפטי

כתיבת חוות דעת משפטיות בנושאים מיוחדים כגון מס, ניירות ערך, הון פרטי ודיני עבודה.
 

24 סמכויות שיפוט

עורכי דין המוסמכים בלמעלה מ-24 סמכויות שיפוט שונות כגון אנגליה ווילס, אירלנד, רומניה, גרמניה, ברסיל ועוד. עורכי הדין במאגר דוברים מעל 18 שפות שונות ויכולים לסייע בשפות אלו.
 
light-green-background.jpg
 

.גמישות בעולם המשפט