ליגל אופס (Legal Operations).

ליגל אופריישנס הנו מערך הפעולות והתהליכים שמטרתם לייעל ולעשות אופטימיזציה לשירותים המשפטיים הניתנים על ידי הצוות המשפטי וממקסמים את היכולת שלו להגן על הארגון, להצמיח אותו ולצמוח איתו. כל פתרון "נתפר" למידותיו של הלקוח ותלוי, בין היתר, בגודל הארגון, גודלו של הצוות המשפטי והאסטרטגיה של הארגון.

מהו סט הכישורים הנדרש לאספקת השירותים?

 • הידע והכישורים הנדרשים לשם אספקת השירותים מגוונים וכוללים, בין היתר, את הדברים הבאים:
 • הבנה מעמיקה של הארגון ועסקיו;
 • תרגום "הצרכים" של העסק באופן שתואם את הדין ומאפשר גמישות עסקית;
 • הפיכת המחלקה המשפטית למנוע צמיחה של הארגון;
 • ניהול פיננסי של תקציבים והוצאות, לרבות של עורכי דין חיצוניים;
 • ניהול ושימור הידע;
 • ליגל טק;
 • אסטרטגיה וחשיבה לעתיד;
 • מיצוי היכולות הקיימות ועשיית המקסימום במינימום משאבים והוצאות.
מדוע ארגון צריך שירותי ליגל אופריישנס?

ללא תלות בגודל הארגון, היועץ המשפטי מוצא את עצמו ואת הצוות שלו, פעמים רבות, מבלים זמן רב ומשקיעים ומאמצים על עניינים אופרטיביים ו/או שחוזרים על עצמם, כמו גם מקדישים כמות רבה של אנרגיה לנושאים "לבר-משפטיים". מיותר לציין, כי ככל שהצוות המשפטי גדל, מספר המשימות "הלבר- משפטיות " גדל גם הוא ואיתו הזמן המושקע והמשאבים המושקעים בכך.

פעמים רבות, היועץ המשפטי וחברי הצוות שלו (בכירים ככל שיהיו) אינם מסוגלים להקדיש לתחומים אלו – שחשיבותם אינה תסולא בפז – את הזמן והאחריות הנדרשים לשם ביצועם כראוי. בנוסף, מוכשרים ככל שיהיו, רובם ככולם לא הוכשרו לבצע או לנהל תחומי אחריות כאלה. כתוצאה מכך, תחומים אלו לעתים מוזנחים או מבוצעים באופן לוקה בחסר.

נוסף על כך, במקרים רבים, היועץ המשפטי הנו האדם ה"בכיר "היחיד שמבין ו"מדבר" את השפה המשפטית (בעוד שמנהלו הישיר הוא איש עסקים שאינו מבין את הסיכונים וההיבטים המשפטיים). מצב שכיח זה עלול להוביל להתנגשויות מתמשכות ולדרישות מצד הנהלת החברה (ובמיוחד המנהל הישיר של היועץ המשפטי) להיות יעילים יותר, גמישים יותר ויצירתיים יותר (מבלי להבין את הסיכונים והחשיפות הכרוכים בכך). מיותר לציין, כי מצב זה עלול להעמיד את היועץ המשפטי בין הפטיש לסדן ומקשה עליו לבצע את עבודתו.

מה שכל מחלקה משפטית צריכה הנו:

כל יועץ משפטי עומד בפני הדרישה המאתגרת של התמודדות עם המקצוע המשפטי, מחד ועם העולם העסקי, מאידך. יועצים משפטיים ועורכי דין מוצלחים הנם אלו שמהווים יד ימין ללקוחות העסקיים והנם בעלי יכולת להציע, במסגרת הדין הקיים, פתרונות עסקיים, על מנת לאפשר לארגון לעמוד ביעדיו.

בהתאם לכך, ניהול נכון של מחלקה משפטית צריך להתבסס על חמשת העוגנים הבאים:

 • ניהול פיננסי ותקציבי של המחלקה והספקים שלה (לרבות מודלים של אספקת שירותים שאינם באמצעות גיוס, כגון לאופלקס);
 • ניהול ושימור הידע, ניתוח שלו ויצירת נגישות ושקיפות;
 • ליגל טק / הטמעה של טכנולוגיה מתאימה;
 • תקשורת (פנים וחוץ מחלקתית);
 • תכנון אסטרטגי, פיתוח הצוות ומנטורינג.